Elanus axillaris

Black-shouldered Kite

Posted on Updated on

Elanus axillaris
Nepali Name: मुसे चील (Muse Cheel)

Black-shouldered Kite at Jagadishpur Reservoir, Kapilvastu, Nepal
Jagadishpur Reservoir, Kapilvastu, Nepal. 110 m. 3 February, 2017. Photo: Ashish Shrestha.